Valet 2014 i nio tweets

En dator fick läsa riksdagspartiernas (plus Fi:s) partiprogram sen automatiskt sammanfatta innehållet med en enda tweet. Här är resultatet.

Ett montage, som inte borde tas på allt för stort allvar, av Fredrik Sävje.

Lades upp 2014-08-19.

Creative Commons-licens

Hur jag gjorde

Parti-, idé- och principprogrammen laddades ner från partiernas hemsidor och rensades på allt utom brödtext. Därefter togs rubriker och listtecken bort. "Skall" ändrades till "ska" eftersom "skall" inte fanns med i sammanfattningsprogrammets lista över vanliga ord. Om texten nu var längre än 20 000 ord kortades den ned så att de 20 000 första orden användes (annars kraschar sammanfattningsprogrammet). Textfilerna finns att ladda ner här. De kördes sen genom SweSum med standardinställningar för rapporter. Meningarna som, enligt algoritmen, bäst sammanfattade innehållet togs ut som tweets. Detta gjordes tills tweetsen hade minst 100 och högst 140 tecken. Meningar som var längre än 140 tecken ignorerades. Om det var möjligt, utan att ändra betydelsen, gjordes mindre omskrivningar och förkortningar. Om det fanns fler än en mening ordnades de så att meddelande blev så sammanhängande som möjligt. Bilderna på tweetsen gjordes med lemmetweetthatforyou.com. Ordningen av tweetsen och antalet re-tweets grundar sig på partiernas valresultat 2010.